Mosque Meeting Facilitator 231 views

Job Expired

More Information

 

دایر نمودن جلسات صحی  مطابق به پلان تعیین شده  در مساجد  که قبلا”  مشخص گردیده است
اشتراک نمودن در گارگاه یک روزه  اموزشی
فروش محصولات صحی دفتر اسمو مطابق پلان و هدف تعین شده .
راپور فا
ترتیب، آماده کردن و انتقال مواد آموزشی و Refreshment به  محل جلسه و از استفاده از آنها
تدویر روزانه یک الی دو جلسه صحی در مساجد (بعد از نماز پیشین و نماز عصر) برای حد اقل 15 نفر
تدویر یک جلسه صحی جامعه در روز برای حد اقل 15 نفر
آگاه ساحتن افراد از زمان و مکان برگزاری جلسه صحی
ترتیب لست اشتراک کننده گان جلسات صحی مساجد و جامعه و سپردن آن به مسول مربوطه
توزیع نمودن Leaflets  ها وposters  های صحی برای اشتراک کننده گان جلسات صحی مساجد و جامعه
تهیه راپور هفته وار از اجراات شامل منعکس ساختن مشکلات و کاستی ها و تسلیم نمودن آن به مسول مربوطه
رعایت فرهنگ و عنعنات جامعه و مردم حین تدویر جلسات
رعایت تمام قوانین و مقررات موسسه بازاریابی اجتماعی افغان

Job Requirements:

محل کار : شهر کابل

اداره مربوطه : موسسه بازاریابی اجتماعی افغان

مدت قرارداد: هشت ماه (امکان تمدید موجود است) قرارداد بشکل روز مزد با مزد روزانه 10 دالر صورت میگیرد

جنسیت: مرد

سن: بالتر از 30 سال

تحصیلات:  فارغ از شرعیات و علوم انسانی

عنوان شغل : تدویر کننده جلسات صحی در مساجد و جامعه

تعداد افراد مورد نیاز: ( 1 ) کارمند

مهارتها موردنیاز شغلی:

داشتن تجربه کار با جوامع در بخشهای صحی و اجتماعی
داشتن معلومات در مورد اهمیت صحت در اسلام
بلدیت کامل با نواحی مختلف شهر کابل
داشتن جرات، فصاحت زبان و قوه افهام و تفهیم
توانایی تکلم به هر دو زبان ملی (دری و پشتو)
توانایی کار کردن مستقلا نه را داشته باشد.  همچنان داری انگیزه بالا و انعطاف پذیری خوب باشد تا علاقه مردم را برای اشتراک در جلسات جلب نماید
قابلیت کار در تیم و در یک محیط با اشخاص دارای هویت های مختلف فرهنگی را داشته باشد
مهارت های عالی تامین ارتباط با گروه های مختلف جامعه مانند ملاامامان، موذن ها و خادمهای مساجد، جوانان ، بزرگسالان  و بقیه اعضای جامعه را داشته باشد

Submission Guideline:

علاقه مندان و واجدین شرایط میتوانند خلص سوانح خویش را با کاپی تذکره و دو قطعه عکس به دفتر موسسه بازاریابی اجتماعی افغان سپرده و یا به ایمیل آدرس jobs@asmo.org.af ارسال نمایند. تنها واجدین شرایط برای اخذ امتحان دعوت میگردند.  موسسه بازاریابی اجتماعی افغان متعهد است تا فرصت های مساوی کاری را برای همه افغانها بدون در نظر داشت ملیت، قوم، مذهب، زبان و علایق شخصی فراهم نماید.

Submission Email:

jobs@asmo.org.af

  • This job has expired!
Share this job

ASMO

(0)
Company Information
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

info@taqaror.com