Ministry of finance – Bachelors 2347 views35 applications

Position Title: آمرتطبیق قانون و حصول مالیات

Position Title: کارشناس مسلکی عواید

Position Title: آمرمعافیت های مالیاتی

Position Title: آمر پالیسی عواید

Position Title: مدیرعمومی اجرائیوی

Position Title: امر ترتبیب و انسجام قطعیه عواید دولت

Position Title: آمرخدمات اداری

Position Title: مدیریت عمومی تهیه اسناد حقوقی

 

About Ministry of Finance:

وزارت مالیه :

وزارت مالیه   نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را   دارد که عبارت از   جمع آوری عواید   و اداره  امور مالی دولت  میباشد.  همچنان مدیریت درست مصارف  و بسیج سازی عواید  بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله  اولویت های  عمده این  وزارت بشمار  میرود.

وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد:

— ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی

-اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن

— ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه .

یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی  برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است.

وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی  ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های  مربوط به انها نام برد .

 

Job Description:

هدف وظیفه: تهیه و ارزیابی مسوده های قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و سایر اسناد کمکی حقوقی براساس پیشنهادات بخش های پالیسی عواید و سایر مراجع ذیربط، نظارت از اجراآت بخش های مربوطه.

شرح وظایف:

ترتیب پلان ماهوار، ربعوار و سالانه  درمطابقت  به پلان مدیریت عمومی ارتباط غرض رسیدن به اهداف تعین شده.
تهیه مسوده پالیسی های مالیاتی به ارتباط موضوعات خاص
تهیه مسوده و ارزیابی اسناد جهت رسیدگی به پیشنهادات قوانین و سایر اسناد حقوقی مالیاتی.
ابراز نظر در مورد جنبه های قانونی  طرح پیشنهادی قانون و سایر اسناد تقنینی مالیاتی.
هماهنگی تحصیل پیشنهادات/نظریات از مراجع ذیربط و اضافه نمودن این معلومات به مسوده اسناد تقنینی.
تهیه مسوده قوانین مالیاتی یا اسناد قانونی کمکی مثل مقررات، تعلیماتنامه ها، طرزالعملهای عمومی و خصوصی و غیره در صورت لزوم.
اجرای تحقیقات یا توظیف کارکنان جهت انجام تحقیقات در رابطه به تهیه مسوده اسناد تقنینی.
تحلیل و ارزیابی تأثیرات تغییرات پیشنهادی در قوانین مالیاتی و مدنظر گرفتن راه حل جهت مشکلات موجود یا مشوره جهت حل و فصل مشکلات بالقوه.
هماهنگ نمودن نظریه های مراجع ذیربط در صورت لزوم.
کنترل کیفیت اسناد تقنینی جهت حصول اطمینان از اینکه زبان، ساختار و اصطلاحات قانونی نا مفهوم نیست و با صراحت بیان گردیده، بدین معنی که قانون یا سایر مسوده اسناد تقنینی قابل فهم بوده و مفاهیم مورد سوء تفاهم یا سوء تعبیر قرار نمی گیرند.
اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسؤلین ذیصلاح مطابق قوانین، مقرارات واهداف وزارت سپرده میشود .

Job Requirements:

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7  (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

۱. در جه تحصیل :

لیسانس دررشته اقتصاد، حقوق وعلوم سیاسی،به درجات بالاترتحصیلی مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

۲. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

حد اقل یک سالمرتبط به وظیفه.

3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

بلدیت به لسان های ملی کشور،افهام وتفهیم ، ارتباطات وبلدیت به کمپیوترمرتبط به وظیفه.

Submission Guideline:

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند,اشخاص واجد شرایط از تاریخ1397/12/22الی 1398/1/6می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیریت  توزیع و جمع آوری فورم ریاست  منابع بشری وزارت مالیه  اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون های (۰۷۷۹۸۵۸۷۵۰، ) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت http://mof.gov.af/fa/jobs داونلود و بعد از خانه پری به ایمیل ادرس  وزارت recruitment@mof.gov.af  ارسال دارند،  و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  csc.mof@iarcsc.gov.af  را در کاپی بیگرد.

نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.

اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي  چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.

په شرطونو پوره کسان د 1398/1/6نېټې نه تر 1397/12/22نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د مالیې وزارت مرکز کې د بشری منابعو ریاست د فورم د توزیع  مدیریت،   څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته  وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی  ۰۷۷۹۸۵۸۷۵۰)، ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي.  داوطلبان کولای شی  چې فورم  له ویب سایټ څخه http://mof.gov.af/fa/jobs ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې دوزارت  ایمیل (برېښنالیک) recruitment@mof.gov.af  ته  واستوي. او د اداری اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون  بریښنالیک csc.mof@iarcsc.gov.af  په کاپی کي ونیسئ.

-پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې  د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته   غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورم

 

Submission Email:

recruitment@mof.gov.af

More Information

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com