گارد امنیتی 381 views

Job Expired

More Information

About شرکت میدیا مارک:

شرکت میدیا مارک یک شرکت انتفاعی افغانی راجستر شده حکومت افغانستان و وزرات تجارت  می باشد که خدمات معیاری تبلیغات، مدیریت تبلیغات، مونیتورینگ تبلیغات را در افغانستان انجام میدهد.

در مورد وظیفه

بر اساس ضرورت شرکت میدیا مارک پست گارد امنیتی را برای بر آورده ساختن نیاز های اداره از لحاظ مسایل ایمنی و امنیتی اداره ایجاد شده و گارد های امنیتی تحت نظر سوپروایز و مدیریت اداری شرکت فعالیت می کنند.

Job Description:

مسولیت امنیت و نظم دفتر میدیا مارک، دارایی های شرکت، کارمندان و تمامی ملکیت اداره،
کنترول دوامدار از دخول و خروج افراد، وسایط، اموال و ملکیت های اداره و راجستر شان در کتاب های مشخص اداره،
همآهنگی بازدید کننده گان اداره و توزیع کارت های بازدید برای بازدید کننده گان  و رهنمایی آنها به داخل اداره،
جمع آوری نامه ها، روزنامه ها، سی وی ها و سایر اسناد از بیرون اداره، در جریان گذاشتن بخش اداری و تسلیم آنها به شعبات و افراد مربوط،
در صورت برخورد با اشخاص، اشیا ویا وسایط مضنون در داخل ساختمان، محوطه شرکت و یا اطراف “بیرون شرکت” گارد امنیتی مکلف است تا  جریان را به سوپروایزر، بخش اداری یا مسولین بلند پایه اداره گزارش داده و آنها را در جریان بگذارد،
گارد امنیتی مکلف است تا در صورت دزدی، اختطاف، آتش سوزی، شنیدن آوزا فیر و سایر حالات اضطراری سوپروایزر، بخش اداری و مسولین رتبه بالا اداره را در جریان بگذارد،
باز و بسته نمودن دروازه عمومی دفتر و کنترول دقیق وسایط و افراد که در محوطه ساختمان رفت و آمد میکنند،
بازرسی و چک محوطه ساختمان بطور روزمره،
گزارش وضع امنیتی اداره به مسولین اداره ،
کمک و همکاری در قسمت بارگیری وسایط در صورت ضرورت،
برخورد نیک با افراد اداره،

Job Requirements:

حد اقل بلدیت به خواندن و نوشتن
توانایی داشتن کار در شفت های شب و روز
بلدیت به زبان های پشتو و دری

Submission Guideline:

علاقمندان و شایقین کار در پست متذکره میتوانند سی وی شانرا به ایمیل آدرس

Biz@mediamark.af بفرستند

Submission Email:

Biz@mediamark.af

  • This job has expired!
Share this job

Contact Us

info@taqaror.com