کارشناس ساده سازی پروسه ها 80 views

Job Expired

More Information

About شاروالی کابل:

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (1 بست) رتبه چهارم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

KM-0296   کارشناس ساده سازی پروسه ها

Job Description:

هدف کلی وظیفه: ساده سازی پروسه های مربوط به خدمات ترافیکی

وظایف و مسؤولیت ها:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
مطالعه، شناسایی و تثبیت پروسه های مغلق و طویل در ریاست، مدیریت عمومی ترافیک کابل، و ادارات مرتبط به بمنظور ساده سازی پروسه های اجرایوی.
همکاری و انتقال تجارب و مهارت ها به کارکنان و ادارات دیگر جهت تشخیص و تثبیت پروسه های اجرایوی به منظور ساده سازی و ترتیب طرزالعمل ها.
همکاری در طرح، تنظیم و ایجاد مرکز خدمات مراجعین ریاست در شاروالی کابل، مدیریت عمومی ترافیک کابل، و ادارات مستقل جهت سهولت در عرضه خدمات.
ارایه طرح های جامع و طرزالعمل ها در مورد تعدیل پروسه کاری که ایجاب تبدیل به سیستم الکترونیکی می نماید.
ارایه طرح، نظریات و مشوره های مسلکی برای مدیریت عمومی پالیسی و برنامه ریزی، و ادارات مربوط ترافیک در مورد بهبود امور ساده سازی.
انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مدیریت عمومی پالیسی و برنامه ریزی بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
تحلیل پالیسی ها و برنامه های مدیریت عمومی پالیسی و برنامه ریزی در زمینه ساده سازی پروسه ها جهت دست یابی به پلان استراتیژی ریاست انسجام امور ترافیک.
همکاری با مدیر عمومی در نیاز سنجی های مرتبط به  پالیسی ها و برنامه ریزی به منظور رسیدن به اهداف و استراتیژی ها.
ارایه طرح ها و پیشنهادات مؤثر در رابطه به اهداف پلانی جهت چگونگی شیوه تطبیق و حل مشکلات و معضلات امور ترافیک شهر کابل.
شرکت در برنامه های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت تخصصی.
همکاری در توسعه پلان ھای اجرایوی در مطابقت به پلان استراتیژیک و پالیسی ها.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمرین ذیصلاح اداره بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه؛
اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده میشود.

 

 

Job Requirements:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های: پالیسی عامه، حقوق، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

حد اقل دو سال تجربه کاری دولتی برای لیسانس و یا هم یک سال تجربه کاری برای ماستر در رشته های فوق الذکر.

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛
آشنائی با پروگرام های کمپیوتری, MS Project  MS Visio و آفیس، مطابق اهداف کاری.
داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مدیریتی (مدیریت پروژه، نوشتاری، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات)
آشنایی با قوانین، پالیسی ها،استراتیژی ها، لوایح، و مقررات مربوط به، محیط زیست، ترانسپورت و ترافیک.

 

 

 

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.
نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

 

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های سوم، چهارم و پنجم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت http://lowgrade.iarcsc.com/   مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com/

  • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com