نرس 94 views

Job Expired

More Information

About ARCS:

Afghanistan red crescent society ( ARCS ), is a neutral, impartial, and independent, humanitarian, organization, existed for over 84 years with nationwide, branch network, to assist the most vulnerable populations effected by the natural and man – made disasters, primarily, focusing on disaster response, health care, youth and volunteer management.

جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد ملی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که شامل بودجه دولت نبوده و امکانات خویش را از ملکیت ها، تجار ملی، حجاج محترم و اعانه اعضا بدست آورده و وظیفه اش امداد رسانی و پاسخدهی به مصدومین حوادث و مصدومین خطر در سراسر کشور و کاهش آلام بشری می باشد

و بر مبنای هفت اصل اساسی استوار است

بشر دوستی
عدم جانبداری
بی طرفی
استقلالیت
خدمات رضاکارانه
وحدت و یگانگی
جهان شمولیت

این سازمان به اصل بشر دوستی متعهد بوده، به رنگ، پوست، نژاد، مذهب، سمت و زبان معتقد نبوده بدون تبعیض فعالیت کرده و جانب هیچ یک از طرف های منازعه را نمی گیرد و در هر نوع شرایط در دورترین نقاط وظایف خویش را انجام میدهد

Job Description:

عرضه خدمات بهتر و موثر تر قابل قبول همه

Job Requirements:

تطبیق ادویه مریضان نظر به سفارش دوکتوران متخصص آن .
اجرای پانسمان مریضان جراحی .
اجرای نوکریوالی 24 ساعته .
ایجاد هماهنگی بین هم مسلکان احترام به دوکتوران شفقت و مهربانی با مریضان و مریضداران .
شتراک در سمینار ها مسلکی عیارنمودن و ترتیب نمودن بستر های مریضان .
تعقیم مواد و سامان و لوازم طبی به وقت و زمانش .
تهیه و راپور علمی به مدیریت نرسنگ .
اشتراک در راپور های صبحانه به محوریت مدیر نرسنگ .
کسب اطمینان از تطبیق مواد IP  و فیدبک دادن به آمر مربوطه .

اطمینان از انجام معاینات آزمایشگاهی به موقع برای داکتر مسول

Submission Guideline:

اشخاص واجد شرایط می توانند اسناد خویش را تنها به طور سافت کابی که شامل سی وی و اسناد تحصیلی میشود الی ختم تاریخ اعلان  .به ایمل آدرس  arcshospital@gmail.com  ارسال نمایند

قابل تذکر میباشد که در عنوان ایمیل خویش بست مورد نظر خویش را ذکر نمایید

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس گرفته میتوانید

0786356885

Submission Email:

arcshospital@gmail.com

  • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com