معلمین 200 views

Job Expired

More Information

About لیسه عالی خصوصی اشراق :

لیسه عالی خصوصی اشراق در سال 1392 تاسیس شده و بصورت رسمی ثبت و راجستر وزارت محترم معارف بوده و با یک تیم فعال و تحصیل کرده فعالیت مینماید، که در این لیسه از صنف نرسری الی صنف دوازدهم تدریس صورت میگیرد. مسوولین و خیرین لیسه عالی اشراق  تلاش میکنند تا بتوانند فضای آموزشی و تربیتی کار آمد و اثر بخش را برای کودکان و نوجوانان لایق و با استعداد فراهم نمایند تا با کمک معلمان با تجربه و متعهد، استعداد های آنان را به سمت رشد و شکوفایی بشتر رهنمون سازند.

Job Description:

معلمین از طبقه ذکور و اناث با یونیفورم معلمی ملبس بوده داخل مکتب شوند
معلم تسلط کامل به مضمون که تدریس میکند داشته باشد
حفظ حجاب اسلامی در استادان طبقه اناث الزامی است
ارزیابی تدریس معلم به ارزیابی شاگرد ارتباط دارد
معلم باید انتقاد پذیر باشد
معلم باید پابند حاضری باشد
معلم نمی تواند بدون عذر معقول غیر حاضری نماید
معلم باید خود را با تقسیم اوقات روزمره آشنا نماید تا دچار مشکل نگردد
مجلس معلمین در هفته یک بار دایر میگردد،حضورمعلمین حتمی است

معلم مکلفیت دارد که پلان درسی روزمره، هفته وار، ماهوار و سالانه را بشکل مکمل تطبیق نماید وپلان درسی از طرف مدیر مسئول  همه روزه کنترول می گردد
ازمعلمین جدیدالتقرر در ماه اول معاش شان بطور تضمین اخذ میگردد
هر گاه معلم فسخ قرارداد می نماید سه ماه قبل به مدیریت لیسه اطلاع دهد، تا در حصه جذب معلم دیگر اجراآت صورت بگیرد
در نظم و قوانین مکتب همه معلمین مکلفیت خاص دارند

در بخش مضمون ریاضی معارف از صنف  چهارم الی دوازدهم ( 2 تن اناث)
در بخش انگلیسی معارف از صنف چهارم الی دوازدهم( 2 تن اناث)
در بخش کیمیا و بیولوژی از صنف هفتم الی دوازدهم( 2 تن اناث)
دربخش مضمون پشتو از صنف چهارم الی دوازدهم ( 1 تن اناث )
در بخش علوم دینی، تفسیر وعربی (1 تن اناث)
در بخش اصول صنفی از صنف نرسری الی صنف سوم ( 3 تن اناث)
گارد امنیتی (1 تن ذکور )
مدیر مالی (1 تن اناث )

Job Requirements:

حد اقل سویه تحصیلی لیسانس را داشته باشد
تجربه تدریس حد اقل سه سال در مکاتب خصوصی یا دولتی داشته باشد
وظیفه شناس بوده و پابند به وقت باشد
پابند به  لوایح ومقررات باشد
پابند به یونیفورم مکتب بوده و ظاهر منظم داشته باشد
معلم شخص مسلمان و متقی باشد
معلم با وطن و تدریس خویش عشق و علاقه داشته باشد
معلم دارای تحصیلات عالی باشد

Submission Guideline:

Emails: eshraqschool@gmail.com

Tel:   +93  (0)77 1003033

آدرس: کابل-شهرنو- چهار راهی انصاری- نبش سرک اول کلوله پشته لیسه خصوصی اشراق

Submission Email:

eshraqschool@gmail.com

  • This job has expired!
Share this job
Company Information
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

info@taqaror.com