معاون نمايندگى

New Kabul Bank
  • Post Date: January 8, 2017
  • Applications 3
  • Views 209
Job Overview

نوی کابل بانک

اين بانک درنتيجه تصاميم مقامات عالى با رعايت و قوانين نافذه و مقرره هاى زيربط به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در تحت نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود. وزارت جليله ماليه منحيث يگانه سهمدار بانک بوده و چهار نوعه مجوز فعاليت را در اختيار دارد

 نوى کابل بانک با چتر شبکه سراسرى در بيشتر از ١١٣ نمايندگى به شمول دفتر حمايوى و تخنيکى دبى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد. 

نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند ذيل که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

لايحه وظايف معاون نمايندگى

سرپرستى از امور مدير نمايندگى در صورت غيابت مدير، بر علاوه وظايف و مسوليت هاى خويش.

نظارت بر حفاظت و نگهدارى تمام دارائى هاى ثابت نمايندگى (بخصوص جنراتور و وسايل نقليه) و قيد نمودن آنها در جمع شخص مؤظف.

اجراى ساير وظايف بانکى که توسط مدير نمايندگى هدايت داده مى شود.

مواظبت از آرشيف و نگهدارى اسناد مهم بانکى.

بازديد از کتاب ثبت شکايات مشتريان در ختم روز.

Job Requirements:

شرايط استخدام

ليسانس و بالاتر از آن ترجيح داده ميشود.

داشتن ٢ سال تجربه کارى در بخش مربوط

بلديت کامل به زبان هاى درى و پشتو، بلديت به لسان انگليسى و آشنايى با برنامه هاى کمپيوتر

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره به آدرس دفتر مرکزى نوى کابل بانک بسپارند و يا به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند

Submission Email:

hrd@newkabulbank.af

Job Detail
  • Experience2 Years
  • GenderMale/Female
  • QualificationBachelor Degree
  • Contract Duration1 year (Extendable )
  • Number of positions1
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.