معاون آمريت تحليل خطرات مالى

New Kabul Bank
  • Post Date: January 11, 2017
  • Applications 0
  • Views 172
Job Overview

نوی کابل بانک

اين بانک درنتيجه تصاميم مقامات عالى با رعايت و قوانين نافذه و مقرره هاى زيربط به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در تحت نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود. وزارت جليله ماليه منحيث يگانه سهمدار بانک بوده و چهار نوعه مجوز فعاليت را در اختيار دارد:

 نوى کابل بانک با چتر شبکه سراسرى در بيشتر از ١١٤ نمايندگى به شمول دفتر حمايوى و تخنيکى دبى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد.

نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند ذيل که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

لایحه وظایف معاون خطرات مالی

بررسی و کنترول از کارکرد های تمام بخش هاى آمریت تحلیل خطرات

اشتراک در جلسات بانک در غیاب آمر

اشتراک در تمام کمیته های تصویب شده بانک در غیاب آمر

هماهنگی با آمریت های دیگر بانک و تمام واحد های ساختاری نوی کابل بانک با تفاهم آمر

رعایت دقیق و همه جانبه تمام قوانین و مقررات نافذه دافغانستان بانک یعنی قانون بانکداری افغانستان تطهیر پولی و قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم پالیسی ها طرزالعمل ها مقررات و اوامر و هدایات ریاست نوی کابل بانک و تمامی مراجع مربوطه

کنترول و بررسی از کارمندان آمریت تحلیل خطرات

بررسی و تطبیق پروسیجر کاری درین آمریت

بازدید از راپور های تفتیش داخلی

راهنمايی و روشن ساختن معضلاتیکه مفتشین بالای آن انتقاد دارند

اطاعت و تطبیق آوامر آمر تحلیل خطرات مالی

ارزیابی و بررسی از تمام قرارداد های بانک با همکاری آمر

اطاعت و تطبیق از تمام اوامر مقامات ذیصلاح

تهیه گزارش ماهوار و راپوردهی به مقامات ذیصلاح بانک

Job Requirements:

شرايط استخدام

داشتن تحصيلات عالى به درجه ليسانس و بالاتر از آن ترجيح داده ميشود

داشتن ٤ سال تجربه کارى در بخش مربوط

بلديت کامل به زبان هاى درى، پشتو و انگليسى و همچنان برنامه هاى کمپيوتر

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره به آدرس دفتر مرکزى نوى کابل بانک واقع شهر نو چهاراهى طره باز خان بسپارند و يا به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند:

hrd@newkabulbank.af

Submission Email:

hrd@newkabulbank.af

Job Detail
  • Experience4 Years
  • GenderMale/Female
  • QualificationBachelor Degree
  • Contract Duration1 year (Extendable )
  • Number of positions1
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.