مدیریت عمومی لوژستیک 103 views

Job Expired

More Information

About شاروالی کابل:

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (1 بست) رتبه چهارم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

KM-0304   مدیریت عمومی لوژستیک

Job Description:

هدف کلی وظیفه: پیشبرد امور لوژستیکی اداره در هماهنگی با ریاست های ذیربط شاروالی کابل

وظایف و مسؤولیت ها:

 • طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 • نیازسنجی جهت تهیه لیست احتیاجات اداره،
 • طی مراحل اسناد لازم جهت انجام امور سفارش‌دهی/خریداری اقلام لوژستیکی اداره مربوطه،
 • تنظیم تقسیم اوقات جهت تنظیم امور خریداری اقلام لوژستیکی و دریافت آنها طوریکه پروسه تدارکاتی را معطل نسازد،
 • جمع آوری قیمت یا Quotation از بازار جهت مقایسه نرخ ها،
 • توزیع عادلانه اقلام لوژستیکی به کارمندان اداره براساس نیازمندی آنها،
 • ایجاد سیستم ثبت، راجستر، توزیع، پیگیری و جمع آوری تجهیزات و امکانات اداره،
 • حفظ و مراقبت تجهیزات اداره و پیشنهاد انجام امور ترمیماتی بالای آنها در صورت مشاهده مشکل،
 • مراقبت و کنترول انبار یا گدام اقلام خریداری شده،
 • مدیریت پروسه توزیع روغنیات وسایط نقلیه اداره،
 • مدیریت پروسه ترمیمات وسایط نقلیه اداره،
 • گزارش از تمامی فعالیت ها شامل لیست نیازها، رسید خریدهای انجام شده و سایر امور به آمر مربوطه،
 • حصول اطمینان ازاینکه امور خریداری و تهیه اقلام لوژستیکی به وجه احسن مطابق پلان، وقت وزمان معین آن انجام شده است،
 • حصول اطمینان از کیفیت، تعداد و سایر مشخصات اقلام خریداری شده،
 • حصول اطمینان از اینکه تمام فعالیتهای لوژستیکی در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه صورت گرفته است،
 • ایجاد هماهنگی خوب بین اداره  و ریاست های مالی و اداری، تدارکات و سایر ادارات شاروالی کابل که در مسایل لوژستیکی دخیل هستند،
 • استفاده از سیستم های پیشرفته در انجام امور اداره،
 • ایفای نقش فعال و سازنده در تمام کار های مربوطه،
 • ترتیب و تنظیم تمام امور محوله اداری مرتبط به وظیفه،
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
 • حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق به معیارهای تعیین شده؛
 • ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قوانین و مقررات نافذه کشور.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت بوی سپرده میشود.

Job Requirements:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

درجه تحصیل: حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های اداره عامه، اداری، اقتصاد و یا مدیریت تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

حد اقل دو سال تجربه کاری دولتی برای لیسانس و یا هم یک سال تجربه کاری برای ماستر در رشته های فوق الذکر.

مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛
داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مدیریتی (مدیریت پروژه، نوشتاری، راپور نویسی، هماهنگی، ارتباطات)
آشنایی با برنامه های کمپیوتری اداریOffice  مطابق اهداف کاری.

داشتن مهارت های اساسی مسلکی و مديريتی،
آشنایی کامل با روش های کاری شاروالی کابل در بخش لوژستیک و تدارکات،
آشنایی با طرز تهیه و طی مراحل اسناد جهت سفارش دهی/خریداری اجناس و نیازهای اداره مربوطه،

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.
نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های سوم، چهارم و پنجم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت http://lowgrade.iarcsc.com/   مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

تجربه مرتبط:

مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email:

www.iarcsc.com

 • This job has expired!
Share this job
Company Information

Contact Us

info@taqaror.com