متخصص اطفال

Move Welfare Organization
  • Post Date: January 9, 2017
  • Applications 0
  • Views 177
Job Overview

Move Welfare Organization:

MOVE is a National humanitarian, independent, non-political, non-sectarian organization which is aiming for an equitable & quality standard health care for all Afghans throughout its endless effort to response to highly vulnerable group, mother & children, who are victim of various deadly diseases as well as having the high rates of morbidity & mortality in the country.                   The policy of MOVE is to conduct the activities honorably and ethically, in the illumination of public accountability and consistency with applicable laws, rules, guidelines and practices to non-governmental agencies.                                        MOVE Welfare Organization has been founded in 2005 by a group of professionals in health care management. MOVE was registered with Ministry of Economy (Reg. No. 45) & signed a memorandum of understanding (MoU) with Ministry of Public Health on 21.11.2005 (MoU No. 05). Since January 2011, STEP Health and Development Organization Merged with MOVE Welfare Organization and working as on entity under the name of MOVE Welfare Organization

Job Description:

ساحه کاری : عرضه خدمات صحى در بخش اطفال و معاونت در اداره عمومی شفاخانه

مسؤلیت ها

رعایت دقیق و تطبيق قوانین وضع شده  در شفاخانه.
معاونت در اداره عمومی  شفاخانه,تقسيم وظايف كارمندان , نظارت و كنترول انها
تامين عرضه خدمات صحى مطابق ستندرد هاى نافذه ملى در بخش هاى مختلفه و فراهم نمودن IEC  در همه بخش ها.
تشخيص,تداواى و مراقبت مريضان اطفال و تنظيم مراقبت  انها
معاونت در تعقیب دقیق از سيستم  راجستر و تعقیب تداوی و جمع اوری معلومات و توحید نمودن راپور های ماهوار HMIS.
ایجاد سیستم درست رجعتی برای واقعات كه ايجاب رجعت را مينمايد.
شناسائی و راپور دهی فوری هر مشکلی که در رسیدن به اهداف پروگرام مانع میباشد.
اشتراک در طرح و تطبیق تریننگ در جریان اجرای وظیفه برای کارمندان شفاخانه.
نظارت منظم و همه روزه  از کار كارمندان  و امور اداری شفاخانه .
نظارت از امورات معالجوی شفاخانه و پروگرام های صحی جامعه در ساحه تحت پوشش.
نظارت از طرز خانه پری درست اسناد طبی ، دوسیه های مریضان و امورات فارمسی شفاخانه .
حل به موقع مشکلات در امورات معالجوی و اداری شفاخانه .
اشتراک فعالانه براى هماهنكى امورات و بلند بردن كيفيت خدمات صحى در سطح شفاخانه و ولسوالى.
پیشبرد و تنظیم راپور های صبحانه  و برنامه ریزی جلسات با پرسونل شفاخانه جهت ارتقا مهارت ها .
ایجاد فضای صمیمیت, اعتماد ، احترام متقابل و دسپلین پزیری بین پرسونل شفاخانه.
تنظیم برنامه های تعلیمی (درسی) به همکاری دیپارتمنت تریننگ.
اطاعت از أمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده

Job Requirements:

اوصاف,توانایی و مهارت ها

متخصص اطفال
توانائی در لسان های دری ، پشتو و دارای دانش کاری در لسان انگلیسی
حد اقل دارای پنج سال تجربه کاری در شفاخانه

 

Submission Guideline:

Application procedure: Interested candidates should submit a letter of application along with CV before closing date to the Administration Unit of MOVE via email-friba.q@hotmail.com  .Mention Vacancy number as a  subject title. Address: Kot-e- Sangee Dehbori Road Right Hand 2nd Street House # 353, Kabul, Afghanistan

Submission Email:

friba.q@hotmail.com

Job Detail
  • Experience5 Years
  • GenderMale/Female
  • QualificationMedical Degree
  • Contract Duration1 year (Extendable )
  • Vaccancy NumberMWO-524
  • Number of positions1
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.