عضو جمع اوری پول مشتریان 267 views

More Information

DABS/KBD:

 

Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) is an independent and autonomous company established under The Corporations and Limited Liabilities Law of the Islamic Republic of Afghanistan (IROA). DABS is a limited liability company with all its equity shares owned by the Government of Afghanistan (GoA). The company was incorporated on 4th May 2008 (15 Saur 1387) and replaces Da Afghanistan Breshna Moassassa (DABM) as the national power utility. DABS will operate and manage electric power generation, import, transmission, and distribution throughout Afghanistan on a commercial basis.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

شخص موظف این پست مسئولیت نظارت و تطبیق فعالیت های ذیل را بر عهده دارد

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤلیت ها

·        اخذ و تحلیل مشکلات مشترکین .

·        تقسیم وظایف برای کارکنان توظیف شده .

·        تامین روابط کاری با شعبات مختلف کابل برشنا ، مخصوصاً مدیریت بلینگ و محاسبه نقدی

·      تطبیق جدول های باقی داری مشتریان در ثبت دیتابیس

·        جمع آوری راپور عواید کابل برشنا از طریق انترنت ، تیلیفون و CIS

·        انجام کار های روزمره مشترکین

·        پیگیری دوره های بعدی باقیداری مشترکین

·        صدور تمدید و قطع لین برای مشترکین باقی دار که پول شان قسط شده است

·        حل مشکلات مشترکین برق که در بانکها موجود میباشد.

·        رسیده گی و حل مشکل باقی داری مشترکین

·        گزارش دهی به آمر مربوطه و در صورت نیاز به مدیر عمومی واردات

·        دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات لازم:

• لیسانس در رشته اداره و تجارت- اقتصاد – کمپیوتر ساینس

تجارب لازم:

دو سال تجربه کاری عمومی

سایر مهارتها:

·        داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر و دیتابس.

·        ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

·        انعطاف پذیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

·        توانایی کار بشکل گروهی.

·        توانایی کار بشکل فردی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

درخواست کننده گان واجد الشرایط میتوانند سر از تاریخ 08-05-1399 الی تاریخ 16-05-1399 خلص سوانح همرا با کاپی دیپلوم فراغت به مدیریت عمومی منابع بشری ریاست کابل برشنا تسلیم نمایند.

و یا درخواستی های شان را به ایمیل آدرس ذیل ارسال نماین.

ادرس: ریاست کابل برشنا واقع چهار راهی دهمزنګ، کابل افغانستان.

Submission Email:

   hr@kbd.dabs.af

Share this job

DABS

(0)
Company Information
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

info@taqaror.com