استاتید 366 views

Job Expired

More Information

About لیسه عالی خصوصی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی:

باداشتن بیشتر از ده سال فعالیت در عرصه تعلیم و تربیه اولاد وطن

Job Description:

استاد: انگلیسی. مضامین ساینسی .علوم اجتماعی. مضامین آکسفورد. ادبیات دری. ادبیات پشتو. کمپیوتر. عملوم دینی و اصول صنفی

Job Requirements:

بلدیت کامل با تنکالوژی جدید

بلدیت به شیوه تدریس

مدارک تحصیلی،ترانسکرپ،دیپلوم و سایر اسناد تحصیلی

Submission Guideline:

شماره های تماس:

۰۷۸۸۱۰۳۸۳۰

۰۷۸۴۳۳۳۸۸۴

Email:Rumi.school2007@gmail.com; parwanazamani12@gmail.com

Submission Email:

Rumi.school2007@gmail.com; parwanazamani12@gmail.com

  • This job has expired!
Share this job
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs

Contact Us

info@taqaror.com