شورای طبی افغانستان 1228 views

(6)
Follow
Something About Company

6 Reviews

Rate This Company ( 4.61 average based on 6 Reviews )

 1. job

  Work/Life Balance
  Comp & Benefits
  Senior Management
  Culture & Value
  By arif

  سلام

 2. job

  Work/Life Balance
  Comp & Benefits
  Senior Management
  Culture & Value
  By arif

  سلام

 3. job

  Work/Life Balance
  Comp & Benefits
  Senior Management
  Culture & Value
  By عارف

  سلام

 4. job

  Work/Life Balance
  Comp & Benefits
  Senior Management
  Culture & Value
  By عارف

  سلام

 5. شب باش

  Work/Life Balance
  Comp & Benefits
  Senior Management
  Culture & Value
  By غلام محمد

  سلام من تا صنف ۹ مکتب خوانده ام ازصلا کابل ناحیه ششم میباشم. لیسنس داریوری هم دارم ۰۷۸۷۷۱۷۱۳۰

 6. Biology

  Work/Life Balance
  Comp & Benefits
  Senior Management
  Culture & Value
  By Nasrullah

  Hi dear my Name is nasrullah alimi I finish school and another work

Work/Life Balance
Comp & Benefits
Senior Management
Culture & Value

شورای طبی افغانستان has posted 186 jobs

Company Information

Contact Us

info@taqaror.com