منظور کننده (اتورايزر)

New Kabul Bank
  • Post Date: January 8, 2017
  • Applications 1
  • Views 143
Job Overview

نوی کابل بانک

اين بانک درنتيجه تصاميم مقامات عالى با رعايت و قوانين نافذه و مقرره هاى زيربط به مثابه بانک تجارتى با اخذ مجوز فعاليت بانکدارى در تحت نظام بانکدارى کشور آغاز به فعاليت نمود. وزارت جليله ماليه منحيث يگانه سهمدار بانک بوده و چهار نوعه مجوز فعاليت را در اختيار دارد

 نوى کابل بانک با چتر شبکه سراسرى در بيشتر از ١١٣ نمايندگى به شمول دفتر حمايوى و تخنيکى دبى با داشتن کادرهاى مجرب و مسلکى فعاليت مى نمايد و در خدمت هموطنان قرار دارد. 

نوى کابل بانک با علامت تجارتى معين با ارايه خدمات بانکى قانونمند ذيل که مجهز با ابزار الکترونيک ميباشد در صدر تسهيلات قرار دارد.

Job Description:

لايحه وظايف منظور کننده

منظوری آویزهای که از سوی صراف ارسال میگردد
تطبیق نمودن راپور با آویز ها به شکل روزمره
تطبیق نمودن صورت حسابات در صورتیکه مشتری دچار مشکل شده باشد

اجرای دیگر امورات حسب لزوم دید مدیریت و آمریت محترم عملیات بانکی

Job Requirements:

شرايط استخدام

فارغ صنف دوازدهم، به درجه ليسانس و بالاتر از آن ترجيح داده ميشود.

داشتن ٢ سال تجربه کارى در بخش مربوط

بلديت کامل به زبان هاى درى و پشتو، بلديت به لسان انگليسى و آشنايى با برنامه هاى کمپيوتر

Submission Guideline:

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خود را معه يک ورق درخواستى عنوانى پوست متذکره به آدرس دفتر مرکزى نوى کابل بانک بسپارند و يا به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند

Submission Email:

hrd@newkabulbank.af

Job Detail
  • Experience2 Years
  • GenderMale/Female
  • QualificationBachelor Degree
  • Contract Duration1 year (Extendable )
  • Number of positions1
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.